פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמות כו ו

"קרסי זהב" - פירמיל"ש (בלע"ז שפאנגען) ומכניסין ראשן אחד בלולאות שבחוברת זו וראשן א' בלולאות שבחוברת זו ומחברן בהן