קטע:רש"י על שמות כה ל

"לחם פנים" - שהיה לו פנים כמו שפירשתי ומנין הלחם וסדר מערכותיו מפורשים באמור אל הכהנים