קטע:רש"י על שמות כה כג

"קמתו" - גובה רגליו עם עובי השלחן (פסחים קט)