קטע:רש"י על שמות כג כד

"הרס תהרסם" - לאותם אלהות

"מצבותיהם" - אבנים שהם מציבין להשתחוות להם