קטע:רש"י על שמות כג כא

"אל תמר בו" - לשון המראה כמו (יהושע א') אשר ימרה את פיך

"כי לא ישא לפשעכם" - אינו מלומד בכך שהוא מן הכת שאין חוטאין ועוד שהוא שליח ואינו עושה אלא שליחותו

"כי שמי בקרבו" - מחובר לראש המקרא השמר מפניו כי שמי משותף בו ורבותינו אמרו זה מטטרו"ן ששמו כשם רבו מטטרו"ן בגי' שדי