קטע:רש"י על שמות כג טו

"חדש האביב" - שהתבואה מתמלאת בו באביה אביב לשון אב בכור וראשון לבשל פירות

"ולא יראו פני ריקם" - כשתבאו לראות פני ברגלים הביאו לי עולות (חגייגה ז)