קטע:רש"י על שמות כב כו

"כי הוא כסותה" - זו טלית

"שמלתו" - זו חלוק

"במה ישכב" - לרבות את המצע