קטע:רש"י על שמות כב טז

"כמהר הבתולות" - שהוא קצוב נ' כסף אצל התופס את הבתולה ושוכב עמה באונס שנא' (דברים כב) ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף