קטע:רש"י על שמות כב ג

"אם המצא תמצא בידו" - ברשותו שלא טבח ולא מכר

"משור עד חמור" - כל דבר בכלל תשלומי כפל בין שיש בו רוח חיים בין שאין בו רוח חיים שהרי נאמר במקרא אחר על שה על שלמה על כל אבדה וגו' ישלם שנים לרעהו

"חיים שנים ישלם" - ולא ישלם לו מתים אלא חיים או דמי חיים