קטע:רש"י על שמות כא כא

"אך אם יום או יומים יעמוד לא יוקם" - אם על יום א' הוא פטור על יומים לא כ"ש אלא יום שהוא כיומים ואיזה זה מעת לעת (מכילתא)

"לא יוקם כי כספו הוא" - הא אחר שהכהו אע"פ ששהה מעל"ע קודם שמת חייב