קטע:רש"י על שמות י כו

"פרסה" - פרסת רגל פלנט"א בלע"ז (פוסזאהלע)

"לא נדע מה נעבוד" - כמה תכבד העבודה שמא ישאל יותר ממה שיש בידינו