קטע:רש"י על שמות יז יג

"ויחלש יהושוע" - תנחומא חתך ראשי גבוריו ולא השאיר אלא חלשים שבהם ולא הרגם כולם מכאן אנו למדים שעשו ע"פ הדבור של שכינה