פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמות יז ב

"מה תנסון" - לומר היוכל לתת מים בארץ ציה