קטע:רש"י על שמות יד כו

"וישובו המים" - שזקופים ועומדים כחומה ישובו למקומם ויכסו על מצרים