קטע:רש"י על שמות יד יג

"כי אשר ראיתם את מצרים וגו'" - מה שראיתם אותם אינו אלא היום היום הוא שראיתם אותם ולא תוסיפו עוד