קטע:רש"י על שמות יג ג

"זכור את היום הזה" - למד שמזכירין יציאת מצרים בכל יום