קטע:רש"י על שמות יב מט

"תורה אחת וגו'" - (מכילתא) להשוות גר לאזרח אף לשאר מצות שבתורה