פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמות יב מז

"כל עדת ישראל יעשו אותו" - למה נאמר לפי שהוא אומר בפסח מצרים שה לבית אבות שנמנו עליו למשפחות יכול אף פסח דורות כן תלמוד לומר כל עדת ישראל יעשו אותו