פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמות יב לח

"ערב רב" - תערובות אומות של גרים