פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמות יב כא

"משכו" - מי שיש לו צאן ימשוך משלו

"וקחו" - מי שאין לו יקח מן השוק

"למשפחתיכם" - שה לבית אבות