קטע:רש"י על שמות יב כ

"מחמצת לא תאכלו" - אזהרה על אכילת שאור

"כל מחמצת" - להביא את תערובתו

"בכל מושבתיכם תאכלו מצות" - זה בא ללמד שתהא ראויה ליאכל בכל מושבותיכם פרט למעשר שני וחלות תודה (מכילתא ע"ש) שאינם ראוים ליאכל בכל מושבות אלא בירושלים