קטע:רש"י על שמות יב ח

"את הבשר" - ולא גידים ועצמות (מכילתא פסחים פג)

"ומצות על מרורים" - כל עשב מר נקרא מרור וציום לאכול מרור זכר לוימררו את חייהם