קטע:רש"י על שמות יב ז

"ולקחו מן הדם" - זו קבלת הדם יכול ביד ת"ל אשר בסף

"המזוזות" - הם הזקופות אחת מכאן לפתח ואחת מכאן

"המשקוף" - הוא העליון שהדלת שוקף עליו כשסוגרין אותו לינט"ל (בלע"ז אבערשוועלע) ול' שקיפה חבטה כמו (ויקרא כו) קול עלה נדף טרפא דשקיף חבורה משקופי

"על הבתים אשר יאכלו אותו בהם" - ולא על משקוף ומזוזות שבבית התבן ובבית הבקר שאין דרין בתוכן