פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמות יא י

"ומשה ואהרן עשו וגו'" - כבר כתב לנו זאת בכל המופתים ולא שנאה כאן אלא בשביל לסמכה לפרשה של אחריה