רש"י על שמות יא א

"כלה" - גמירא כלה כליל כולכם ישלח