פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמות טו כא

"ותען להם מרים" - משה אמר שירה לאנשים הוא או' והם עונין אחריו ומרים אמרה שירה לנשים (מכילתא)