קטע:רש"י על שמות ח י

"חמרם חמרם" - צבורים צבורים כתרגומו דגורין גלין