קטע:רש"י על שמות ו ח

"נשאתי את ידי" - הרימותיה להשבע בכסאי