קטע:רש"י על שמות ה כג

"הרע" - לשון הפעיל הוא הרבה רעה עליהם ותרגומו אבאיש