קטע:רש"י על שמות ג י

"ועתה לכה ואשלחך וגו'" - וא"ת מה תועיל והוצא את עמי יועילו דבריך ותוציאם משם