קטע:רש"י על שמות ג טז

"את זקני ישראל" - מיוחדים לישיבה וא"ת זקנים סתם היאך אפשר לו לאסוף זקנים של ס' רבוא