קטע:רש"י על שמות ג ז

"כי ידעתי את מכאוביו" - כמו וידע אלהים כלומר כי שמתי לב להתבונן ולדעת את מכאוביו ולא העלמתי עיני ולא אאטום את אזני מצעקתם