רש"י על שמות ג ג

"אסורה נא" - אסורה מכאן להתקרב שם