קטע:רש"י על שמות ג א

"אחר המדבר" - להתרחק מן הגזל שלא ירעו בשדות אחרים

"אל הר האלהים" - על שם העתיד