קטע:רש"י על שמואל ב כ כ

"חלילה חלילה לי" - חלילה לי חלילה למלך