קטע:רש"י על שמואל ב כ יז

"האתה יואב" - שנאמר בך (לקמן כג ח) יושב בשבת תחכמוני