קטע:רש"י על שמואל ב כ ו

"אתה קח את עבדי אדוניך" - אחרי אשר איחר עמשא שר הצבא ולא הביא את צבא יהודה קח אתה מן הנמצאים סביבי ורדוף אחריו

"והציל עינינו" - והציל עצמו מעינינו והרי זה מקרא קצר