קטע:רש"י על שמואל ב כ ד

"הזעק לי את איש יהודה" - שיהו כאן עד שלשה ימים

"ואתה פה עמוד" - לסוף שלשת ימים הוי זהיר להיות עומד כאן לפני כי חפץ היה לרדוף אחרי שבע בן בכרי