קטע:רש"י על שמואל ב כד כד

"שקלים חמשים" - ובדברי הימים (שם כה) הוא אומר "שִׁקְלֵי זָהָב מִשְׁקָל שֵׁשׁ מֵאוֹת", הא כיצד? גבה חמשים שקלים כסף מכל שבט ושבט הרי שש מאות, ונתן לו כסף בדמי הזהב, וכן שנינו בסוף 'שחיטת קדשים' (זבחים קטז ב) גבה כסף בשש מאות כסף בשקלי זהב, וכן שנינו בספרי.

חסלת ספר שמואל.