קטע:רש"י על שמואל ב כד טז

"היבוסי" - שר מצודת ציון היה ששמה יבוסי