רש"י על שמואל ב כד ו

"ואל ארץ תחתים חדשי" - מקום ישוב חדש שאוכלוסיהן מועטין אולי בתוך כך יתחרט דוד וישלח אליו שליח שיחזור בו

"דנה" - בבני דן

"יען" - שם המקום