קטע:רש"י על שמואל ב כד ה

"הגד ואל יעזר" - התחיל בבני גד לפי שהם גבורים וקשים אמר הלואי וילחמו בי ויעכבו על ידי