קטע:רש"י על שמואל ב כג כ

"את שני אראל מואב" - (תרגום) ית תרין רברבי מואב ורבותינו אמרו (ברכות יח ב) שלא הניח כמותו לא במקדש ראשון ולא במקדש שני

"אריאל מואב" - על שם שבנאו שלמה שבא מרות המואביה