פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל ב כב לז

"תרחיב צעדי" - כשאדם מדבק רגליו זו בזו הוא נוח ליפול וכן הוא אומר (משלי ד יב) בלכתך לא יצר צעדך

"קרסולי" - עקבי