פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל ב כב כא

"כצדקתי" - כשיצאו אחריו למדבר וסמכו על הבטחתו