קטע:רש"י על שמואל ב כב ט

"עלה עשן באפו" - כן דרך הכועס יוצא עשן מנחיריו וכן (תהלים יח ט) עלה עשן באפו וזהו כל לשון חרון אף שהאף נוחר ומעלה הבל

"ואש מפיו תאכל" - מגזרת דבר פיו תאכל אש ברשעים