קטע:רש"י על שמואל ב כב ו

"חבלי" - כתרגומו משרית כמו (שמואל -א י ה) חבל נביאים

"קדמוני" - באו לפני