קטע:רש"י על שמואל ב כב ג

"צורי" - לשון סלע שהסלע מחסה לעוברי דרך מן המטר והרוחות אבריאמ"ש בלע"ז

"אחסה" - לשון כיסוי שהייתי מתכסה לעזרה

"משגבי" - סומכני

"ומנוסי" - שהייתי נס אליו לעזרה