קטע:רש"י על שמואל ב כב ב

"סלעי ומצודתי" - לשון חוזק הם סלע כמשמעו מצודה היא מצודת יערים שקורין פליישאי"ן בלע"ז ועל שם הנס שנעשה לו בסלע המחלוקת (שמואל-א כג ח) והמצדות בחורשה

"ומפלטי לי" - מפלטי עם צבא ישראל במלחמה ופעמים שהוא מפלט לי כשאני לבדי כגון מן ישבי בנוב (לעיל כא יז)