פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמואל ב כב א

"ביום הציל ה' אותו" - לעת זקנתו לאחר שעברו עליו כל צרותיו ונצול מכולם

"ומכף שאול" - והלא שאול בכלל היה אלא שהיה אויבו ורודפו מכולם כיוצא בו (לעיל ב ל) תשעה עשר איש ועשהאל כיוצא בו (יהושע ב א) לכו ראו את הארץ ואת יריחו וכיוצא בו (מלכים -א יא א) והמלך שלמה אהב נשים נכריות ואת בת פרעה (מלכים-א יא א)